Lenke til webinar HER

Program

12:00 Slik jobber vi med å innfri jordbrukets klimaforpliktelse v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

12:15 Nytt fra forskninga

Kan kua bli mer klimasmart, hvordan styrker vi jordas evne til å lagre karbon og hvilke klimaløsninger for landbruket ligger på labben og lurer?

Laila Aass, forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet og Lillian Øygarden, forsker ved divisjon for natur- og miljøressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi, innleder om nye forskningsresultater innen klima og jordbruk. 

13:15 Nytt fra landbruksnæringa

Det pågår flere spennende klimaprosjekter i landbruksnæringa. På webinaret vil flere av disse presenteres, blant annet:

- El-traktor og biogasstraktor, muligheter for den norske bonden? v/  Egil Ruud Hofstad i AK Maskiner

- Ny biokullfabrikk etablert på Rudshøgda – slik kan vi lagre mer karbon i jorda. v/ Einar Stuve i Oplandske Bioenergi

- Slik forbedrer vi bondens værmelding – og hvordan bidrar det til bedre agronomi og lavere klimaavtrykk i norsk jordbruk? v/ Manuel Hempel fra NORCE

- Hva er den beste strategien for bedre grovfôr – både for bonden, kua og klimaet? v/ Kim Wiggo Paulsen Weiby, spesialrådgiver for klima og bærekraft i TINE

Innledningene blir etterfulgt av mulighet for spørsmål og diskusjon.

15:00 Avslutning