NIBIO-konferansen 2018 arrangeres over to dager, fra 13. til 14. februar. Den vil inneholde både fellessesjoner og parallelle sesjoner med faglige innlegg om ulike tema. I tillegg vil det bli en egen posterutstilling, festmiddag og gode muligheter for samtaler og nettverksbygging. 
 

Årets konferanse er bygget rundt temaene mat, miljø og muligheter. Vi vil blant annet sette fokus på følgende spørsmål: 
 

  • Hvordan kan ny teknologi gi nye muligheter i landbruket?
  • Hvordan kan vi drive bærekraftig matproduksjon i Norge i framtida?
  • Hvordan kan landbruk bli en bærende og nyskapende kraft i næring og samfunn?

Les mer om program og påmelding her.