Kjære alle som driver et andelslandbruk i Norge

Til alle som vurderer å starte et andelslandbruk

Til referansegruppa for andelslandbruksprosjektet

Til samarbeidspartnere hos Fylkesmannen i Trøndelag

Til Oikos Sør-Trøndelag

Til Trøndelag Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Til Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

 

Vi ønsker å invitere dere til den nasjonale nettverkssamlingen for andelslandbruk i Norge som finner sted i Trondheim i år, og til gårdstur dagen før!

Som en del av andelslandbruksprosjektet til Oikos – Økologisk Norge så arrangerer vi hvert år en nasjonal nettverkssamling for alle som driver med andelslandbruk, og de som driver med relevante ting knyttet til modellen. Dette vil være en dag full av inspirerende og nyttige foredrag, samt gode muligheter for nettverking og erfaringsutveksling med de andre deltakerne. Program kommer senere, men vi kan love at det blir nyttig informasjon om utviklingen til andelslandbruksmodellen og andre relevante temaer som jordvern m.m. Dagen før samlingen inviterer vi til gårdsbesøk på andelslandbruk rundt Trondheim. Medalhus andelslandbruk har allerede bekreftet at vi får komme på besøk på gården. Medalhus andelslandbruk er et av de eldste i Norge. De hadde 170 grønnsaksandeler i fjor og er veldig gode på organisering. Bare dager etter vi får besøke dem skal de arrangere stordugnad med alle andelshaverne for å plante ut 22800 planter og alt som hører til, på 4 timer! Det andre andelslandbruket som vi skal besøke er Skjølberg Søndre i Orkdal.

Gårdsturen arrangeres torsdag 31. mai på dagtid (kl. 11.00 – 15.00). Det settes opp buss fra Trondheim sentrum.

Nettverkssamlingen arrangeres fredag 1. juni i Trondheim sentrum fra kl. 11.00 til 16.00 (med registrering og kaffe fra kl. 10.00). Vi holder nettverkssamlinga på Digs nært togstasjonen.  

Det vil være en deltakeravgift, men den vil være relativt lav da andelslandbruksprosjektet finansierer mesteparten av kostnadene (med støtte fra Landbruksdirektoratet). Kostnader for reise og opphold dekkes av den enkelte.

Mulige steder å bo:

 

Kontaktperson er Alexandra Devik i Økologisk Norge, tlf 24 12 41 10

 

Og her finner du programmet for nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk sendt ut i slutten av april

Påmeldingsfristen er 15. mai.

Link til påmelding, mer informasjon og priser