Markvandring i Spydeberg

  • Tips en venn om denne siden

Mai
2015
Asper gård i Spydeberg

Spydeberg Bondelag: Markvandring i korn hos Anne og Ole Kraggerud på Asper i Spydeberg. Torsdag 28. mai 2015 kl. 1400 snakker Bjørn Inge Rostad fra Norsk Landbruksrådgivning SørØst om vårkorn. Alle interesserte er hjertelig velkomne til å delta!