Markvandring i Skiptvet

  • Tips en venn om denne siden

Mai
2016

Markvandring i Skiptvet sammen med Mølla. Felleskjøpet, ved Anne Krggerud står for det faglige på feltet, mens Øyvind Thømt snakker om den nye forskriften <integrert plantevern> med virkning fra 1. juni 2015. Bondelaget sørger for varm grill. Faglig og sosialt.