Markvandring i Onsøy

  • Tips en venn om denne siden

Mai
2015
Kjølberg Herregård, Onsøy

Onsøy Bondelag: Markvandring i korn hos Espen Sommerfelt, på Kjølberg Herregård torsdag 21. mai kl. 1800. Alle interesserte, bondelagsmedlemmer eller ikke, ønskes velkommen til en fagdag i kornåkeren. Bjørn Inge Rostad fra Norsk Landbruksrådgivning SørØst står for den faglige oppdateringen.