Konferansen er en arena hvor teknologer, bønder, forskere, matindustrien og andre interesserte får kunnskap om og kan diskutere teknologiløsninger for et fremtidsrettet og bærekraftig norsk landbruk.

LandTek er en møteplass for kompetanseutveksling og utvikling av nettverk mellom teknologibrukere i landbruket, produktutviklere og akademia. Vi får innblikk i hva automatisering og robotisering kan tilføre norsk landbruk og matproduksjon. Hovedtyngden av innleggene vil være om teknologiutviklingen på norske gårdsbruk.

Årets konferanse har fokus på nye teknologiske innovasjoner i eng og åker. Du får kunnskap om hvordan landbruksroboter og andre teknologiske nyvinninger kan bedre produktiviteten og miljø- og klimaavtrykket fra landbruket.  Konferansen vil gi innsikt i hvordan nye teknologier kan gi bonden en tryggere arbeidsplass. Vi får også høre hvordan teknologier som Blockchain kan gi bedre sporbarhet og mattrygghet i verdikjeden for mat.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Les mer om program og påmelding her!