Målgruppe for seminaret er regnskapsførere, ansatte i landbruksforvaltningen, landbruksrådgivere, rådgivere i banker, gårdbrukere og andre interesserte.

Påmelding til Fylkesmannen i Trøndelag her innen 4. mars 2019.

Kontaktperson hos Fylkesmannen er Pål Martin Daling: fmtlpmd@fylkesmannen.no tlf 73 19 92 58

Program og praktisk informasjon til Landbruksøkonomidagen 2019 finner du her