Landbruksøkonomidagen 2018 - Økt verdiskaping i Trøndersk landbruk

Torsdag 15. mars 2018 kl.10:00 – 15:30, registrering fra kl. 09:30

Målgruppe: Regnskapsførere, ansatte i landbruksforvaltningen, landbruksrådgivere, rådgivere i banker, gårdbrukere og andre interesserte.

  • Christian Anton Smedshaug, daglig leder AgriAnalyse
  • Samvirkene endres – hva kan vi forvente fremover - og hvordan tilpasser vi oss på enkeltbruksnivå?
  • Nils Asle Dolmseth, Nestleder i konsernstyret i Tine SA og melkeprodusent fra Åfjord
    • Et melkemarked i endring – hva gjør Tine for å sikre avsetning og pris?
  • Torill Margrete Mevik, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Trøndelag
  • Nye retningslinjer og ny saksbehandlingspraksis for investeringsvirkemidlene
  • AS i landbruket – når er det aktuelt som organisasjonsform?

Endelig program for Landbruksøkonomidagen og informasjon om påmelding finner du her

Tore Bjørkli, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, vil være møteleder.

Fullstendig program legges ut så snart det er klart.

Seminaret vil gi timer til godkjenning som etterutdanningskurs for regnskapsførere etter § 4-1 i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere

Seminaravgift: Kr 900,- per deltaker, som faktureres ved påmelding:

Påmeldingsfrist 2. mars 2018

Velkommen:-)