I jordbruksforhandlingene forhandles det om inntektsmuligheter for bønder over hele landet. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Tid: Kl 11.00 Overrekkelse av krav og bildemuligheter
Kl  12.00 Pressekonferanse

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er også til stede. Kravet er tilgjengelig fra kl 11.00.

- Stortinget har i jordbruksmeldinga nylig understreket at det skal være et landbruk over hele landet, og at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal reduseres. Jordbrukets krav vil følge opp Stortingets prioriteringer, sier Lars Petter Bartnes, som er jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag. 

Om innretningen på årets krav sier Bartnes: - Vi trenger mangfoldet av gårder når matproduksjonen på norske ressurser skal øke, slik Stortinget ber om. Vi vil derfor særlig løfte små og mellomstore produsenter, det må lønne seg å bruke jorda over hele landet. Det står i motsetning til regjeringens ønske om ensretting mot større bruk.

- Årets jordbruksoppgjør vil synliggjøre om regjeringa har vilje til å satse på landbruk over hele landet og følge Stortingets intensjoner, avslutter Bartnes. 

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket fredag 5. mai.
Forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest fredag 15. mai.