Økte temperaturer og mer ekstremvær rammer allerede landbruket og viser tydelig hvorfor klimakrisen også er en matkrise.

Men hvordan ivaretar man egentlig verdens matsikkerhet i en tid hvor jordas evne til å produseres mat vil reduseres dramatisk? Hvordan kan arbeidet for å øke verdens matsikkerhet kombineres med jobben for å redusere verdens klimagassutslipp?

Vi oppsummerer erfaringene så langt, og ser framover: Hva skjer når vi får 2-3 graders oppvarming? Ingen kjenner dette så godt som bøndene selv. Vi starter med en innledning fra Kisilu Musya , en kenyansk småbonde som daglig kjemper mot klimaendringene. Deretter vil melkebonden Erik Fløystad  fortelle om sine erfaringer med et stadig mer utfordrende klima og hvilke miljøløsninger han har testet ut på egen gård, før vi får en paneldebatt til slutt.

I panelet:

Ane Kismul , Norges Bondelag

Bob Van Oort , CICERO

Odd Omland , Arbeiderpartiet

Anne Beathe Tvinnereim , Senterpartiet

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli , Utviklingsfondet 

Frokost serveres fra 08:00, debatten starter 08:30.