La humla suse!

  • Tips en venn om denne siden

Feb
2015
Huggenes, Rygge

La Humla Suse (LHS), Oikos – Økologisk Norge og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells (NLRØ) har fått en bevilgning fra Fylkesmannen i Østfold for å stimulere bønder til å dyrke mer rødkløver. Dette vil være en vinn vinn-situasjon både for humlene og bøndene. Mandag 23. februar er dagen hvor Østfoldbøndene kan samles til kurs.