Program for kvelden:

Kl 1800 Kveldsmat i kantina

Kl 1830 Velkommen v / møteleder  Anna N Rathe

Kl 1835 Resultat fra Havre NM v/ Olav Aspli, FKA

Kl 1850 Verdiprøving 2018 v/ Jon Olav Forbord, NLR

Kl 1945 Kaffepause

Kl 2000 Kostnadseffektiv kornhandtering fra åker til pellets

- Synspunkter fra kornmottaker v/ Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo og Mølle

- Om bygging av tørker v/ Anders Eggen, NLR

- Finansiering v/ Jon Arve Langørgen, NLR

2100 Trøndersk kornproduksjon, valg av arter og sorter som verdi i kraftforet v/ Knut Røflo, FK forutvikling

ca. 2130 avslutning ved møteleder