Regjeringa og partene i jordbruket skal forhandle om en politisk avtale om klimatiltak i jordbruket fram mot 2030.

På kurset vil du få en oppdatering på hva som skjer politisk, tiltak for din gård og presentasjon av landbrukets klimakalkulator. Kurset er en av fire pilotkurs som arrangeres i slutten av 2018 og starten av 2019. Målet er å gjennomføre kurset over hele landet i løpet av 2019. 

Kurset er gratis og åpent for alle. Påmelding sendes til akershus@bondelaget.no.

Program: 

18.00   Velkommen ved Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag

18.05   Hvorfor klimaarbeid i landbruket. Politiske rammer. ved Johanne Sæter Houge, rådgiver i Norges Bondelag         

18.30   Landbrukets klimautslipp. Hva kan jeg som bonde bidra med – aktuelle tiltak ved Svein Skøien Norsk landbruksrådgiving

19.15   Summegruppe med mat/kaffe

20.00   Rådgiving for gode klimatiltak. Prosjektet Klimasmart landbruk. Klimakalulatoren  ved/ Tony Barman – prosjektleder Klimasmart Landbruk       

20.45   Oppsummering -  hva skjer videre?          

21.00   Slutt