Norges Bondelag og NIBIO inviterer til frokostseminar 27. november kl. 08.00 - 09.30 på Kulturhuset i Oslo. Frokost serveres fra kl 07.45.


Programmet:

Kl. 08.00 Velkommen. Slik jobber landbruket for å redusere klimaavtrykket fra maten vår. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kl. 08.10 Bondens bidrag når klimaet endres. Arne Bardalen, spesialrådgiver, NIBIO

Kl. 08.25 Kan vi redusere klimagassutslippet fra husdyra våre? Mulige tiltak og potensial for utslippsreduksjon. Bente Aspeholen Åby, forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Kl. 08.40 Regjeringens arbeid med jordbruk og klima i Norge og internasjonalt. Ola Elvestuen, klima- og miljøminister

Kl. 08.55 Hva er norsk landbruks viktigste klimabidrag? Paneldiskusjon ved:

  • Ola Elvestuen (V), klima og miljøminister
  • Terje Halleland (Frp), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen
  • Else May Botten (Ap), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen
  • Steinar Reiten (KrF), stortingsrepresentant i næringskomiteen
  • Une Aina Bastholm (MdG), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen
  • Sandra Borch (Sp), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen
  • Lars Haltbrekken (SV), stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen

Programmet avsluttes senest kl. 09.30.

Møtet ledes av Sigrid Hjørnegård, assisterende generalsekretær i Norges Bondelag.

Arrangementet er gratis. Meld deg på her.

Vel møtt!