Den 1. januar 2021 trådte klimaavtalen mellom regjeringa og jordbrukets organisasjoner i kraft. Innen 2030 skal norsk mat bli enda mer klimavennlig gjennom kutt i jordbrukets klimagassutslipp og økt opptak av karbon i matjorda.

Hva skal til for å lykkes, har vi virkemidlene som trengs og hvordan får vi flere med i jakten på framtidas klimaløsninger for landbruket?

På programmet står blant annet:
- Framtidas klimaløsninger for et bedre landbruk, v/ NIBIO
- Teknologi og nye løsninger for et klimavennlig landbruk, v/ SINTEF
- Klimasmart dyrefôr på norske ressurser, v/ Bellona
- Hvordan kan gode gener gi lavere klimagassutslipp fra norske kyr? v/ GENO
- Politikerpanel om klimaløsinger i landbruket med blant annet: Espen Barth Eide (Ap), Jon Georg Dale (Frp), Liv Kari Eskeland (H), Tore Storehaug (KrF), Harald Moskvil (MdG) og Lars Haltbrekken (SV)

Av smittevernhensyn åpnes det kun for digital deltakelse på webinaret. Delta på webinaret her.