Kan vi styrke norsk verdiskaping ytterligere ved å bli et foregangsland innenfor en mer klimasmart matproduksjon? Og hvilke konsekvenser vil EUs klimapolitikk få for norsk landbruk?

Et samlet landbruk står bak prosjektet "Klimasmart landbruk" som har som formål å redusere klimaavtrykket fra egen sektor.

På Arendalsuka inviterer vi til seminar om hvordan arbeidet med klimasmart landbruk kan gi reduserte utslipp og styrke norsk verdiskaping.

Program

- Kan norsk landbruk bidra i for å redusere klimagassutslippene og hvordan vil EUs nye klimaregime for landsektoren påvirke potensialet for utslippskutt? Ved Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO.

- Kan kua bli klimasmart? Ved Harald Volden, fagsjef i TINE Rådgiving og professor ved NMBU.

- Hva kan leverandørnæringen bidra med – klimaløsninger i verdikjeden for mat og landbruk. Ved Felleskjøpet Agri.

- Hvordan stimulerer vi den norske bonden til klimainnsats og kan det styrke landbrukets konkurransekraft? Ved Tony Barmann, prosjektleder i Klimasmart Landbruk.

Paneldiskusjon

  • Kan vi styrke norsk verdiskaping ytterligere ved å bli et foregangsland innen klimasmart matproduksjon?
  • Hva bør norske myndigheter bidra med?
     

Deltakere: TBA