Torsdag 26. april i Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Tid: Kl 10.00 Overrekkelse av krav og bildemuligheter

Kl 11.00 Pressekonferanse (streames også på bondelaget.no)

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er også til stede. Kravet er tilgjengelig fra kl 10.00.

Vi forhandler om hvordan maten skal dyrkes og hvordan landet skal se ut. Da handler det om hvordan de økonomiske mulighetene for bonden skal være det kommende året.

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket fredag 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.