Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet. Vi byr på faglig påfyll, samt muligheter for å dele erfaringer og mingle med andre tilbydere.

Tema for samlingen er gårdens tilbud til barn og unge. Vi får innledere med bakgrunn fra barnevern og grunnskole. Eli Strand er programleder for ei økt som omhandler videregående skole og utenforskap. Landbrukspsykologen kommer også for å prate om sjølomsorg og grensesetting for den som hjelper andre.

Denne fagsamlinga var opprinnelig satt til 1. og 2. februar 2022, men ble utsatt pga korona. Priser og annen info nedenfor gjelder den opprinnelige samlinga, så endringer kan komme. 

Klikk her for å se fullt program og lese om alle innlederne

Torsdag 13. OKTOBER

 • Kl 12.30 Lunsj på hotellet
 • Kl 13.30 Velkommen til fagsamling med John- Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norge Bondelag og dagens møteleder.
 • Kl 13.45 Åpningsinnlegg, Statssekretær Trine Fagervik i Barneog familiedepartementet.
 • Kl 14.00 ”Inn på tunet i Nordlandskommunene” - ett av de nasjonale pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet 2. 
 • Kl 14.45 Pause
 • Kl 15.00 Inn på tunet i grunnskolen, hvorfor og
 • hvordan? Laila Bach, avdelingsleder, Kolltveit skule, Øygarden kommune
 • Kl 15.45 Pause og mingling.
 • Kl 16.15 Forskningsprosjektet «Tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet». Bakgrunn, målsetting og foreløpige resultater. Siv Merete K. Arnesen, Forsker og doktorgradsstipendiat ved NORCE.
 • Kl 16.45 Presentasjon av studiet Grønn Helse på Norges Grønne Fagskole, Vea, Ingunn Sigstad Moen, Faglærer ved Norges Grønne Fagskole
 • Kl 17.00 Inn på tunet- skolen, nytt tilbud til IPT-bønder, Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag
 • Kl 17.30 Avslutning, mingletid, nettverking
 • Kl 19.00 Felles middag

Fredag 14. OKTOBER

 • Kl 09.00 Åpning og velkomst, Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA og dagens møteleder.
 • Kl 09.15 Tilbud til ungdom utenfor – «jakten på pengene» Programleder Eli Strand 
 • Kl 10.20 Pause
 • Kl 10.40 Ungdom i Viken, Solveig Helene Olsen, Fylkesdirektør for rådsområdet utdanning og kompetanse i Viken. Presentasjon av Oppfølgingstjenesten i Viken.
 • Kl 12.00 Sjølomsorg og grensesetting, egenomsorg for deg som gir omsorg til andre med Ellen Hoel, Landbrukspsykologen
 • Kl 13.00 Lunsj

 

Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist 10. september – bindende påmelding – begrenset antall plasser.

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Deltakelse kr 3 100,- per person.

Mat og overnatting er inkludert i prisen. Om to personer deler rom betaler den andre kr 1 700,-

Velkommen til fagsamling og spennende program!

Arrangører:
Norges Bondelag: kontaktperson: Amund Johnsrud. Epost: amund.johnsrud@bondelaget.no Tlf: 975 41 842
Inn på tunet Norge: kontaktperson: Hege Lindstrøm. Epost: hege.lindstrom@innpatunet.no Tlf: 979 60 744

 

Foto: Cathrine Fjotland