Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet. Vi byr på faglig påfyll, samt muligheter for å dele erfaringer og mingle med andre tilbydere.


Tema for samlingen er gårdens tilbud til barn og unge. Vi får innledere med bakgrunn fra barnevern og grunnskole. Eli Strand er programleder for ei økt som omhandler videregående skole og utenforskap. Landbrukspsykologen kommer også for å prate om sjølomsorg og grensesetting for den som hjelper andre.

Endelig program sendes ut i første halvdel av desember.

 

PÅMELDING
Bindende påmelding – frist 20. desember, begrenset antall plasser.

 

Fra tirsdag 1. februar kl. 12:30 til onsdag 2. februar kl. 14:00.

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Deltakelse kr 3 100,- per person.

Mat og overnatting er inkludert i prisen. Om to personer deler rom betaler den andre kr 1 700,-

 

Velkommen til fagsamling og spennende program!

 

Arrangører:
Norges Bondelag: kontaktperson: Amund Johnsrud. Epost: amund.johnsrud@bondelaget.no Tlf: 975 41 842

Inn på tunet Norge: kontaktperson: Hege Lindstrøm. Epost: hege.lindstrom@innpatunet.no Tlf: 979 60 744

 

Foto: Cathrine Fjotland