Mål med kurset:
• Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
• Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
• Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og dekket krav om opplæring i HMS.
• Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
• Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene.
• Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
• Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.
• Være klar til revisjon og godkjenning fra Matmerk etter kurset.

Kurset gjennomføres i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Inn på tunet Norge med en kursholder fra hver organisasjon.

Påmeldingssfrist er:
Lørdag 7. september 2019 kl. 00.00


Les mer på Inn på Tunets egen nettside