Deltakeravgift til dekning av lunsj og bevertning kr 600. Meld deg på seminaret her.

Program:

Kl. 10.00 – 10.05: Velkommen til konferansen. Maria Luces, Landbruk21Trøndelag.

Kl. 10.05 – 10.20: Regjeringens prioriteringer i klimaarbeidet og betydningen av en overgang til biodrivstoff i norsk landbruk. Representant for regjeringen (tbc)

Kl. 10.20 – 10.35: Hvorfor er biodrivstoffprosjektet viktig for bonden og landbruket? Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

Kl. 10.35 – 10.45: Bakgrunnen for satsingen «Ren biodiesel i norsk landbruk». Olve Sæhlie, Innovasjon Norge

1045 – 1100: Mål, innhold og organisering av prosjektet «Ren biodiesel i norsk landbruk»". Delprosjekter Bjørn Eidem, RURALIS Utredning

1100 – 1115: Avgiftsregime for overgang til biodiesel i norsk landbruk, hvordan gjøre biodiesel til et konkurransedyktig alternativ? Per Kristian Rørstad, NMBU

1115 – 1130: Mål og organisering for traktorprosjektet - testing i 12 måneders allsidig drift. Hans Christian Endrerud, Høgskolen Innlandet, Blæstad

1130 – 1145: Moderne motordiagnostikk basert på motoroljeanalyse. Eivind Hafslund, Pon-Cat Norge

LUNSJ (45 min)

1230 – 1300: Biodrivstoff, energiomsetning, effektiv utnyttelse av råstoff og bærekraft i norsk og globalt perspektiv. Hva er utviklingspotensialet i teknologien? Judit Sandquist, SINTEF Energy

1300 – 1320:Hva er fornybar diesel (EN 15940)? Hvorfor er det et teknisk fullverdig og fullt ut bærekraftig drivstoff? Hvor kommer biodrivstoffet fra og hvordan lages den? Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud, ECO-1

1320 – 1350: Kan vi stole på bærekraftslovnader om biodrivstoff? Hva innebærer sertifiseringsordningene som er i markedet? Og kan vi stole på dem? Kåre Gunnar Fløystad, Miljøstiftelsen Zero

1350 – 1420: Erfaringer med biodrivstoff. Erik Eid Hohle, Energigården.

1420- 1515 Paneldiskusjon: Hva er framtidens drivstoff i landbruket? Ledes av Hilde Lysengen Havro fra Nationen