Satsing på økt bruk og nye bruksområder for biomasse fra norsk skog og jord gir grunnlag for nye klimaløsninger, flere arbeidsplasser og mer grønn verdiskaping. I løpet av 2018 skal Norge forhandle med EU om tilknytning til deres klimaregime. En tilknytning som vil kunne gi muligheter, men også legge føringer for utvikling av nye klimaløsninger og flere grønne arbeidsplasser i Norge.


Hvilke rammevilkår trengs for å skape nye, grønne industrieventyr basert på norsk biomasse, og kan en tilknytning til EUs klimaregime svekke vår grønne konkurransekraft i framtiden?
 

Du er velkommen til å bli med når næringslivsledere, arbeidslivets parter, forskere og beslutningstakere tar debatten.

 

På programmet står blant andre:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Hans-Christian Gabrielsen, leder i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Espen Barth Eide (Ap), nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité
  • Knut Øistad, avdelingsleder i NIBIO og tidligere landbruksråd i Brussel
  • Kari Elisabeth Kaski (SV), finanspolitisk talsperson og medlem av Stortingets finanskomité
  • Atle Hamar (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet 
     

Tid: 9. februar. Kl. 08.00 -  09.30. Frokost serveres fra kl. 07.45.

Sted: Håndverkeren kurs- konferansesenter, Rosenkrantzgate 7
 

Arrangementet er gratis. Meld deg på her.

For spørsmål til arrangør, ta kontakt med elisabeth.sather@bondelaget.no