Det å være bonde er et ulykkesutsatt yrke, det er også en stor underrapportering av ulykker i landbruket. Det er derfor viktig å få kunnskap om hvordan man på best mulig måte kan forebygge ulykker i landbruket, hvordan man kan hjelpe dem som har blitt utsatt for alvorlige ulykker, samt redusere økonomisk risiko. Hensikten med seminaret er å få oversikt over ny forskning, erfaringer og over nye ting som er på gang. Et slikt seminar gir anledning til kontakt og dialog med flere aktuelle miljøer som jobber med temaet, det vil bli avdekket kunnskapshull og nye forskningsspørsmål, og deltakere vil sitte igjen med den mest oppdaterte kunnskapen.

Foredragsholdere:

1.Inger Johanne Sikkeland, Norges Bondelag  

2.Reidar Almaas, Forsker Ruralis  

3.Kari Kjestveit, Forsker NORCE (tidl. IRIS)

4.Hans Huseby, Tidligere kampanjeleder for Trygghet og helse i landbruket  

5.Landbruksdepartementet med avsluttende kommentar 

 

Ruralis vil i arrangere to seminarer i løpet av høsten 2018, og to seminarer i løpet av våren 2019. Temaene for kommende seminarer er «Bønder og psykisk helse», «Bønder og skjelett / muskelsykdommer / lungeproblematikk» og «Bønder og dyrevelferd».

Det vil bli servert frokost så det er bindende påmelding senest 16. oktober. Påmelding til epost: aina.winsvold@ruralis.no eller telefon: 97 48 09 07