Norges Bondelag inviterer til frokostseminar om behovet for å sikre norsk matproduksjon. Spørsmålet er høyaktuelt med økt internasjonal uro med to av verdens største landbruksprodusenter i krig, noe som påvirker matforsyningen til store deler av verden.

Du kan også se arrangementet her:

Passord: Bondefrokost12345

 

Kronesalen har et visst antall deltakere. Derfor må du gi beskjed om du kommer på e-post til infopost@bondelaget.no senest fredag 18. mars.

Den internasjonale situasjonen reiser også debatt om forsyningssituasjonen og matberedskapen her i landet. Hvilken betydning har dagens situasjon på kort og lang sikt, ikke bare for næringen, men også norske forbrukere? Hva er økonomisk status i næringen? Hva må til for å sikre en forutsigbar norsk matproduksjon og matvareberedskap?

En rekke engasjerte og dyktige foredragsholdere med ulike faglige ståsteder vil ta opp noen av utfordringene vi står overfor. Frokosten avsluttes med en politikerdebatt.

 

𝐓𝐢𝐝: Mandag 21. mars 2022

𝐒𝐭𝐞𝐝: Kronesalen i 5.etasje hos Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Arrangementet er gratis.

 

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺:

𝟬𝟴:𝟬𝟬: Frokost

𝟎𝟖:𝟑𝟎: Velkommen v/ Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

𝟎𝟖:𝟒𝟎: Norsk matvareproduksjons påvirkning av geopolitikk og klimaendringer – hva skal til for å sikre norsk matvaresikkerhet i årene som kommer? v/ Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities hos SEB

𝟎𝟖:𝟓𝟓: Innlegg v/statssekretær Wenche Westberg (Sp), Landbruks- og matdepartementet

𝟎𝟗:𝟎𝟓: Bondens økonomiske situasjon – utviklingstrekk v/ regnskapsfører Andreas Lundegård, Tveit Regnskap AS

𝟎𝟗:𝟐𝟎: Det politiske bildet for norsk landbruk våren 2022 v/ politisk redaktør Anne Ekornholmen i Nationen

𝟎𝟗:𝟑𝟓: Politisk debatt. Ledes av Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef Norges Bondelag

𝟎𝟗:𝟓𝟓: Takk for i dag v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag

𝟏𝟎:𝟎𝟎: Slutt

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, leder seminaret

 

Velkommen!