Felles temadag på Oslo Plaza

  • Tips en venn om denne siden

Nov
2013
Oslo Plaza

Regnskapsførere i Akershus, Vestfold og Østfold inviteres til temadag på Oslo Plaza fredag 29. november 2013. I år kan dere velge mellom følgende tema: Bokføringsregelverket, Odel, konsesjon og jordlov, samt Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven.