Felles temadag for regnskapsførere

  • Tips en venn om denne siden

Nov
2016
Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Avholdes på Thon Hotell Arena, Lillestrøm 22. november 2016. Felles for Akershus, Vestfold og Østfold. Tre valgmuligheter på tema: Jus for regnskapsførere, Bangen og Olsen. Klar for tilsyn med ny GRFS, Baggetorp og Aaland. MVA – mange muligheter og fallgruver, Bakke.