Program, fagsamling Inn på tunet. 4. november 2016


Kl. 10.30 Litt å bite i. 
11.00 Velkomst og gjennomgang av programmet, presentasjon. Hege Lindstrøm, leder for IPT-utvalget i Norges Bondelag 
11.20 IPT og landbruksorganisasjonene Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag 
11.30 Forløpet for mottak og integrering av flyktninger i kommunene, Hvordan kan landbruket bidra?  Eva Khan, Regiondirektør Indre Øst. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
12.20  Tjenestekjøperens muligheter og utfordringer, betraktninger fra Ski kommune. Nina Ansethmoen, Ski kommune. Spesialrådgiver, Samhandlingsenheten 
13.00 Pause, pausemat 
13.20 Godkjenningsordningen for Inn på tunet og KSL-standard 11. Status, endringer.  Marit Strand, Matmerk. Fagansvarlig IPT 
14.00 Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.  Erfaringer fra Løten og arbeidet med ny nasjonal håndbok. Ingunn Sigstad Moen, medlem av arbeidsgruppa bak håndboka. 
14.30  Pause 
14.40 Bruk av hest i IPT. Nytt kursopplegg. NBS og Hest & Helse. Britt Marthinussen, IPT-utvalget i Norsk bonde- og småbrukarlag  
15.00 IPT Norge SA, bakgrunn og formål. Hege Lindstrøm 
15.25 Orientering om aktuelle saker, m.a. dokumentasjonskrav ved mva-kompensasjon. Amund Johnsrud, Norges Bondelag 
15.50 Avslutning og vel heim. Hege Lindstrøm og Britt Marthinussen 
Det settes av tid for spørsmål og kommenterer på de enkelte programpostene.