Fagmøte grovfor til hest

  • Tips en venn om denne siden

Mar
2014
Bjerke Travbonde, Oslo

Det arrangeres fagdag med tema grovfor til hest på Bjerke Travbane i Oslo, med Nils T. Bjørke som en av innlederne 12. mars 2014.