Ei samlet beitenæring ønsker å synliggjøre våre framskritt, arbeidsmetoder og fokusområder. Fagdag «Bærekraft i beitenæringa» er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Animalia og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og arrangeres for første gang i 2017.

Vi håper fagdagen blir den første i en årlig tradisjon som sprer kunnskap og interesse rundt beitedyr og beitebruk i Norge. Årets tema er «Dyrevelferd hos sau på utmarksbeite». Her vil både atferd og velferd hos sau på utmarksbeite belyses, samt normaltap, sykdomsutfordringer og beitedyktighet.

Saueholdet i Norge er avhengig av utmarksbeiting, og næringa er derfor svært opptatt av at helse, velferd og miljø er til dyrenes beste. Samtidig ønsker vi at flere skal få innsyn i og informasjon om høsting av våre utmarksressurser.

Meld deg på arrangementet her

Vi ønsker velkommen til et innholdsrikt arrangement om dyrevelferd hos sau i utmark!

Program:

09.00 Registrering.

09.30 Innledning ved Bjørn Gimming, Norges Bondelag.

09.45 Beitebruk i Norge ved merete Furuberg, Norges Bonde-og Småbrukarlag. 

10.00 Beiteatferd ved Øystein Holand, IHA ved MNBU.

10.45 Pause.

11.00 Normaltap ved Kjell Erik Berntsen, Norsk Sau og Geit. 

11.30: Flått ved Lisa Grøva, NIBIO Tingvoll.

12.15  Lunsj.

13.00 Alveld ved Åshild Våge, veterinær

13.45 Pause. 

14.00 Beitedyktighet ved Åshold Våge, veterinær

14.45 Pause.

15.00 Dyrevelferd i utmark ved Berit E. Gjerstad, Mattilsynet.

15:45 Oppsummering: Bærekraft i beitenæringa ved Katrine A. Nesse, Animalia.

16:00 Avslutning

Deltageravgift inkl-. lunsj:250,-
Påmeldingsfrist: 9.juni

Kontaktperson om arrangementet:

Anja Lillehaug
93221319