Program

12:00 Registrering og lunsj

12:30 Velkommen
Brita Skallerud, leder av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg

12:40 Utviklingen i handelen med landbruksvarer – i et mattrygghetsperspektiv
Innledning av Torbjørn Tufte, prosjektleder i Agri Analyse
Spørsmål og kommentarer fra salen, med møteleder Brita Skallerud

13:20 Hva er forbrukernes forventninger til trygg mat – og hvordan skal dette ivaretas?
Innledning av Unni Kjærnes, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
Spørsmål og kommentarer fra salen, med møteleder Brita Skallerud

14:00 Pause

14:15 Snart 20 år med veterinæravtalen: hva har skjedd med dyrehelse og mattrygghet?
Innledning av Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet Nortura

14:45 EU og mattrygghet i brytningen med internasjonalt regelverk. Hvordan påvirker dette Norge? 
Innledning av Steinar Svanemyr, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet

15:15 Panel med Ingrid Melkild og Steinar Svanemyr i samtale med Ivar Hellesnes, innehaver av "Smitte på Farten" og tidligere seniorrådgiver i Mattilsynet. Spørsmål og kommentarer fra salen.

Meld deg på her.


Arrangør: Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg