Styret har vedtatt at representantskapsmøtet og årsmøtet i Norges Bondelag blir avholdt digitalt, i stedet for på Lillehammer som tidligere planlagt. Styret legger vekt på at det ikke er mulig å gjennomføre et ordinært årsmøte innenfor gjeldene regelverk fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene, og velger derfor å gjennomføre årsmøtet digitalt over en dag. Matproduksjon er en samfunnskritisk viktig funksjon, og det er ikke ønskelig å ta noen sjanser med hensyn til mulig smittespredning. 

Representantskapsmøtet blir avholdt digitalt tirsdag 29.september, og årsmøtet avholdes digitalt onsdag 30.september 2020. Det vil bli mulig å følge årsmøtet digitalt for alle interesserte på bondelaget.no

Selv om det blir et annerledes årsmøte, er det viktig å skape en fellesskapsfølelse, og det legges opp til varianter av fylkesvise samlinger.

Her finner du program og saksliste for møtet.