Disse stiller til debatt:

Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant Ap

Anders Tyvand, stortingsrepresentant KrF

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant H

Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag

Møteleder: Thorleif Müller, leder Vestfold Bondelag

 

Program: 

19.00 Møtestart

  • Lars Petter Bartnes: «Hva står det i jordbruksmeldinga, og hva mener Bondelaget?»
  • Debattinnlegg fra storingsrepresentantene
  • Pause med kaffe og kake
  • Debatt med innlegg fra salen
  • Avslutning ved fylkesleder Thorleif Müller

Avslutning seinest kl 21.30