Debattmøte Telemark

Torsdag
16
feb
Bø Hotell
19:00 - 23:00
Flyer debattmøte Bø

Hva tenker 1. kandidatene til de største politiske partiene i Telemark om hva som bør være framtida for landbruk og produksjon av mat i Telemark? Telemark Bondelag inviterer til debattmøte med sentrale personer innen politikk og landbruk 16. februar på Bø Hotell. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes deltar også.

Regjeringen har lagt fram ei jordbruksmelding som kan forandre norsk landbruk og matproduksjon på dramatisk vis, hvis forslagene i meldinga blir vedtatt. Både støttepartiene til regjeringen, og opposisjonen på Stortinget har gått lang i å avvise flere av forslaga. Samtidig næmer det seg et stortingsvalg , som og bør bli et valg hvor norsk matproduksjon får et langt større fokus enn hva som har vært vanlig tidligere.

Hva tenker 1. kandidatene til de største politiske partiene i Telemark om hva som bør være framtida for landbruk og produksjon av mat i Telemark?

Vi håper å se deg på møtet! Påmelding gjør du her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere