Hvordan skal vi møte utfordringene som klimaendringene skaper, som mer flom, ras og uvær?  Er Norge beredt til å håndtere den nye beredskapssituasjonen eller må vi tenke nytt?

En rekke engasjerte og dyktige foredragsholdere med ulike faglige ståsteder vil ta opp noen av utfordringene vi står overfor. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde holder innlegg om regjeringens beredskap- og samfunnsikkerhetsmelding som kommer våren 2020.

Tid: 31. januar 2020
Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo
Påmelding gjøres via denne lenken Ta gjerne med kollegaer eller andre interesserte.

Arrangementet er gratis og her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Send gjerne invitasjonen videre til flere som kan ha interesse av å være med.

Se også facebook-arrangement for seminaret.

Program

07:45 Frokost

08:15   Velkommen v/ Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag
Visning av film fra Norges Bondelags beredskapsprosjekt Tryggere sammen – en nettside om hvordan vi skal møte risiko- og sårbarhetsbildet.

08:20   Mennesket i krisa. Eksempel fra ras i Jølster v/ Merete Støfring, bonde, bosatt på gård i Jølster og organisasjonssjef i Sogn og Fjordane Bondelag.

08:40   Smittevern i landbruket og betydningen for storsamfunnet v/ Nina Svendsby, fagdirektør dyrehelse og beredskap Animalia

08:55   Arbeidet med beredskap og den nye samfunnsikkerhetsmeldingen v/ Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde          

09:15   Beredskapsarbeidet i Vestfold og erfaringer med Bondelaget v/ Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark.

09:30   Spørsmålsrunde

09:45   Avslutning

Møteleder: Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag