Målgrupper er tillitsvalgte i Midtnorge i samvirket og faglagene på lokalt og regionalt nivå. Kurset koster 4.000 kr.

Absolutt siste påmeldingsfrist er 10. september.

Link til påmelding Bli Med kurs i Midtnorge

Møteleder er Oddvar Mikkelsen, leder i Midtnorsk Landbruksråd.

TIRSDAG 2.OKTOBER

10.30

Velkommen. Forvetninger – bli kjent

 

12.00

Lunsj

 

13.00

Våre organisasjoner – hensikt og plass i verdikjeden

Marit Haugen

14.00

Organisasjonsarbeid

Lars Morten Rosmo

15.30

Kaffepause

 

16.00

Organisasjonsarbeid forts.

Lars Morten Rosmo

17.00

Gruppeoppgave. Våre organisasjoner – muligheter og utfordringer framover

 

19.30

Middag

 

ONSDAG 3.OKTOBER

08.30

Presentasjon av gruppeoppgaver

 

09.30

Makt i verdikjeden for mat

Nils Asle Dolmseth

11.00

Lunsj

 

12.00

Landbrukspolitikk

Reidar Almås

14.00

Kaffepause

 

14.30

Samvirke

Harald Lein

15.30

Slutt