Norges Bondelag, Avfall Norge og Energigass Norge inviterer til seminar under Arendalsuka 2019.

På programmet står blant annet:

- Østfoldforskning presenterer fersk nasjonal kartlegging for husdyrgjødsel og biogass. Ved forsker Kari-Anne Lyng

- Presentasjon av inspirasjonsprosjekter innen biogass fra hele landet.

- Politikerdebatt: Hvordan få fart på biogassbruken og hva skal til for at mer av husdyrgjødsla havner i biogasstanken?

  • Lene Westgaard-Halle (Høyre), Stortingets energi- og miljøkomite
  • Stein Erik Lauvås (Arbeiderpartiet), Stortingets kommunalkomite
  • Arne Nævra (SV - Sosialistisk Venstreparti). Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
  • Alfred Bjørlo (Venstre), ordfører i Eid Kommune

Møteleder: Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding. Vel møtt!