Program

1000-1030 Kaffe og vafler

1030-1040 Velkommen ved Ola Søberg, leder av Meldal Produsentlag. Introduksjon til dagens møteledere; Kristin Wibe, regionsjef i Felleskjøpet Agri og Ragnhild Borchenius, fagkoordinator grovfôr Norsk Landbruksrådgiving.

1040-1130 Politisk motvind eller medvind? Leif Forsell, departementsråd, Landbruks- og matdepartementet

1130-1140 Beinstrekk

1140-1230 Beredskap for landbruket. Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

1230-1330 Lunsj

1330-1430 Ressurser og kompetanse, er vi beredt? Forhold som påvirker investeringer i landbruket framover. Håvard Bjørgen, Yara

Arrangementet støttes av Orkla Sparebank og Sparebank 1 SMN