Innkalling og saksliste er utsendt/annonsert av styret i Strinda Landbrukslag. Sjekk denne for riktig tidspunkt.