Innkalling og saksliste sendes ut/annonseres av Rennebu Bondelag. Sted skal stå på innkallinga.