Innkalling og saksliste er utsendt/annonsert av styret i Orkdal Bondelag. Styremedlem i STB Kristine Ek Brattset deltar på møtet.