Innkalling og saksliste er utsendt/annonseres av styret i Meldal Bondelag. Sjekk denne for riktig tidspunkt.