Her er programmet for årsmøte i Jordvern Trøndelag. Når det gjelder hva Jordvernforeningene står for, vises til www.jordvern.no

Sted: Quality Airport Hotell, Stjørdal

Møteleder: leder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker

 

Kl 18.00 Velkommen ved møteleder

Kl 18.05 Hvorfor en jordvernallianse Jordvern Trøndelag v/ Eli Birgitte Singstad, påtroppende leder i Jordvern Trøndelag

Kl 18.20 Erfaringer fra jordvernalliansen Jordvern Hedmark v/ Lars Oppsal, leder av Jordvern Hedmark

Kl 18.50 Kort pause

Kl 19.00 Stortingets oppfølging av regjeringens jordvernstrategi v/ stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Kl 19.30 Veiutbygging og jordvern i Trøndelag v/ ... hovedutvalg for veg i Trøndelag Fylkeskommune

Kl 20.00 Kort pause

Kl 20.10 Årsmøtesaker

  • Årsmelding 2017
  • Arbeidsplan 2018 - 2019
  • Valg av nytt AU

Kl 21.00 Slutt

 

Det serveres mat i starten av møtet.