En liten situasjonsrapport fra Bjugn før årsmøtet.

Når det gjelder valg, foreslås Ingar Hellem inn i styret, ellers er det stort sett gjenvalg. Laila Iren Veie er lokallagsleder og tenkte egentlig gi seg. Men hun melder at hvis det ikke kommer benkeforslag på årsmøtet, må vi "slite" med henne et år til. For å si det sånn: Det er IKKE noe slit med Laila Iren, hun er kjempeflink:-)

"Kari sjef" kommer på årsmøtet og har fått i oppdrag å snakke om årets jordbruksforhandlinger, og evt annet nytt fra fylkesstyret.

Regnskapet er ferdig, bittelite overskudd med kr 459,-. Lars Wahl jobber med et tiltak om å bestille fanggrinder for storfe. Dess flere som bestiller, jo lavere pris får vi. Grindene kan brukes til både inngjerding av rundballer og ledegjerder for storfe.

Innkalling til årsmøtet og årsmelding for Bjugn Bondelag 2016/2017 finner du her.