I tillegg til styresaker blir TINE, Nortura, Felleskjøpet, Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag, honningproduksjon og grøntproduksjon invitert til å gi sine innspill til jordbruksforhandlingene. Styresakene dreier seg om årsmøtet og innspill til jordbruksforhandlingene.