Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 30.10.2018

Tirsdag
30
okt
Høstadsandan, Rye på Byneset
10:00 - 16:00

Innkalling til styremøtet kommer på epost til fylkesstyret.

Våre samarbeidspartnere