Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 29.10.19

Tirsdag
29
okt
Bondelagets Servicekontor, Trondheim
10:00 - 16:00

Innkalling sendes styremedlemmene på e-post.

Våre samarbeidspartnere