Program for regionmøter i Sør-Trøndelag Bondelag 2018

Møteleder er Anna Neergaard Rathe. I tillegg kommer Frank Røym og Anne K Føll. Møtet er i møterommene Vognskjulet og Smia i grønt kompetansesenter.

Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no eller telefon 73842490 innen 18. januar.