Program for regionmøter i Sør-Trøndelag Bondelag 2018

Møteleder er Norvald Berre. I tillegg kommer Knut Johan Singstad og Anne K Føll.

Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no eller telefon 73842490 innen 18. januar.