Program for regionmøter i Sør-Trøndelag Bondelag 2018

Møteleder er Knut Johan Singstad. I tillegg kommer Frank Røym og Jon Gisle Vikan.

Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no eller telefon 73842490 innen 18. januar.