Program for regionmøter i Sør-Trøndelag Bondelag 2018

Møteleder er Kristine Ek Brattset. I tillegg kommer fylkesleder Kari Åker og fra adm Berit J Sølberg.

Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no eller telefon 73842490 innen 18. januar.